Alle berichten door op Admin

Emailmarketing

Een emailmarketingcampagne heeft voor een deel dezelfde vragen te beantwoorden als een andere communicatiecampagne. Wat wilt u bereiken met emailmarketing? Wilt u naamsbekendheid creëren, de verkoop van een product stimuleren of relaties informeren? Zoals iedere campagne begint ook emailmarketing met het formuleren van een heldere doelstelling. Heeft u eenmaal besloten om een e-mailing op te zetten, dan gelden andere wetten dan bij een gewone mailing.

 

Spam of  toch niet?

Een emailcampagne is geen spam, mits het natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden voldoet. Het is toegestaan bestaande relaties informatie toe te sturen, maar u moet er wel voor zorgen dat geadresseerden zich ten allen tijde kunnen afmelden voor de e-mailing (opt-out). Bij nieuwe contacten ligt het wat gecompliceerder. Deze ontvanger moet wel vooraf toestemming hebben gegeven om e-mail van de organisatie te ontvangen (dubbel opt-in).

 

Onderwerp: kort en bondig

Zorg ervoor dat het onderwerp van de e-mail kort is. Een kort en bondig onderwerp is volledig zichtbaar in de mailbox. Prikkel uw relatie om de e-mail te openen met een pakkende tekst. Wek nieuwsgierigheid op.

 

Bijlagen: niet doen

Het meesturen van bijlagen moet worden vermeden. Wilt u toch graag een bijlage toevoegen? Maak van de informatie die u wilt delen een webpagina of maak er een bestand van dat de ontvanger zelf kan downloaden.

 

Opbouw: kom meteen terzake

Bij het samenstellen van een e-mailing is het belangrijk de ontvanger direct aan te spreken. Als ontvangers moeten scrollen om achter het doel van een e-mailing te komen, is het risico groot dat u hun aandacht verliest en dat ze niet verder lezen. Daarnaast is het belangrijk dat de eerste hyperlink in een e-mailing zichtbaar is zonder dat de ontvanger hoeft te scrollen. Op deze wijze wordt het klikgedrag gestimuleerd.

 

Boodschap: kort en helder

Vooral bij e-mailmarketing geldt dat de boodschap kort en helder moet zijn. Teveel informatie of aanvullende aanbiedingen doen de respons afnemen. Internetgebruikers zijn gewend om informatie snel te scannen op relevantie. Als de informatie niet ‘to the point’ is of er staan meerdere boodschappen in een mail, drukt de ontvanger als snel op de delete knop.

 

Maak e-mailings persoonlijk

Spreek relaties persoonlijk aan. Onderzoek toont aan dat hoe meer persoonlijke elementen in een e-mail worden opgenomen hoe meer respons een e-mail krijgt. De meest optimaal gepersonaliseerde e-mail is afgestemd op het profiel van een relatie en voldoet aan de afzonderlijke wensen en interesses van iedere geadresseerde. De mate van personaliseren is echter afhankelijk van de aard van de mailing zoals een nieuwsbrief, aankondiging of aanbieding. Maar ook van uw tijd en middelen.

 

Planning

Is de bedoeling dat de campagne actie oproept? Plan de campagne dan zorgvuldig en licht medewerkers in. Een slechte of langzame opvolging van aanvragen leidt tot ontevreden mensen. Regel daarom tijdig alle benodigdheden, zodat de respons op de campagne snel en efficiënt kan worden opgevolgd.

 

Een mooie tool om emailcampagnes te beheren en te verzenden is mailchimp.com (gratis voor kleine campagnes).

Klantendag organiseren

Ondanks dat online marketing een steeds groter belang inneemt in de marketingstrategie, blijft zaken doen mensenwerk. Social media is daar eigenlijk wel een heel goed voorbeeld van. Dit zijn digitale platforms maar wel met de wetenschap dat het door mensen gemaakt en gevoed is. Wij hechten als mens immers meer waarde aan de mening en visie van een persoon die we kennen (of denken te kennen).

Digitale marketing is niet beslissend of wij met een bedrijf al dan niet zaken willen doen. Ook wat anderen over uw bedrijf zeggen of bevestigen is de bepalende factor. Dus een relatie- of klantendag achterhaalt? Nee, zeker niet. Juist dat is het ideale moment om de menselijke kant van uw bedrijf te laten zien.

 

Inhoud klantendag

Het belangrijkste ingrediënt van een klantendag is natuurlijk de klant en uw medewerkers. U hoeft niet per definitie iets nieuws te presenteren om een reden te hebben voor de organisatie. Bovenal gaat het om de persoonlijke aandacht. Heeft u de mogelijkheid de bijeenkomst in eigen huis te organiseren? Dit heeft altijd de voorkeur want iedere klant of relatie vindt het leuk om ook een kijkje te mogen nemen in het bedrijf zelf.

 

Succes factor

Ook bij de organisatie van een klantendag geldt dat goede voorbereiding 90% van het succes is. Zorg voor een goede projectleider die de touwtjes stevig in handen heeft en de helikopter-view goed kan bewaren.  Een checklist waar u aan moet denken bij de organisatie kunt u hieronder downloaden.

>> Download: checklist klantendag

 

Themabenadering

Een relatiedag kunt u extra opvallend maken door te kiezen voor een themabenadering. Verpak de boodschap in een bijpassende thema en gegarandeerd dat de dag opvalt en ook herinneringswaardig blijft. Een themabenadering hoeft geen extra geld te kosten, het vraagt enkel een beetje creativiteit van uw projectgroep!

 

Klantenbinding

Waar u een klantendag voor organiseert is het creëren van een loyale klant, een klant die graag klant bij u blijft, niet alleen in goede maar ook in slechtere tijden.  Een klantendag is hier een onderdeel van. Lees meer over klantenbinding door een loyaliteitsprogramma.

Klantenbinding met loyaliteitsprogramma’s

Mensen zijn (gelukkig) geen machines of computers die keuzes maken door continue alle variabelen af te wegen. Wij maken keuzes op basis van intuïtie en reflexen en zelf passen wij ons gedrag aan indien dit consequenties heeft. De wereld is nu eenmaal ingericht op het principe van beloning en straf. Vraagt u zich af wat dit met klantenbinding te maken heeft? Nou veel, zo niet alles.

Een loyaliteitsprogramma werkt

Beloon klanten en ze blijven kopen. Niet alleen beloning in de vorm van waarde maar ook in de vorm van respect en erkenning. Bedenk dat een groot deel van uw omzet wordt gerealiseerd door een relatief klein aantal klanten. En bedenk nu waar een groot deel van uw marketingbudget aan op gaat… Juist, wordt het geen tijd uw trouwe klanten eens beter te belonen?

Preferred customers

Weten uw klanten wanneer ze uw beste klanten zijn? Op welke wijze laat u weten dat ze bijzonder voor u zijn? Informeer uw preferred customers eerder dan andere klanten over acties en kortingen, geef ze voorrang bij hun aankopen, geef ze voorwaarden die u andere klanten niet geeft.

Klantendag

Klantloyaliteit is de emotionele binding die iemand heeft met uw onderneming. In de meeste gevallen wordt dit bepaald door het aardig of niet aardig vinden van uw medewerkers en de basis daarvan is vertrouwen en respect. Loyaliteit ontstaat daarom niet van de één op de andere dag. Het is belangrijk klantloyaliteit op te bouwen, bijna overal zijn trouwe klanten goed voor tachtig tot negentig procent van de omzet. Klanten zullen het waarderen als u dankbaarheid en respect toont. Organiseer daarom eens een feest, borrel of klantendag. Niet met de bedoeling iets te verkopen maar om ze te bedanken!

Maak van uw klant een partner

Maak uw klant partner in plaats van doelgroep. In het kader van klantenbinding betekent dit de informatiebehoefte afstemmen op de klant. In plaats van reclamemateriaal ook waardevolle informatie toesturen die helpt bij hun aankopen of het wederverkopen. Het houdt niet op bij verkoop, ook een after sales programma is belangrijk om de klant ambassadeur te maken. (En voor de duidelijkheid, dit is iets anders dan het vragen om een review na de aankoop!)

Kortingen en spaaracties

Kortingen en spaaracties werken prima als loyaliteitsprogramma. Kortingen zijn gericht om de sales op korte termijn te stimuleren terwijl spaaracties herhalingsaankopen stimuleert. Hier zijn veel vormen en uitvoeringen van te bedenken.