Categorie op Relatiebeheer

Seminar, congres of symposium

Het verschil tussen typen bijeenkomsten uitgelegd

Wat is nu eigenlijk de betekenis van seminar, congres, symposium of conferentie? En waar verschillen deze bijeenkomsten zich van elkaar? Eigenlijk zijn de verschillen niet zo heel groot. Het gaat in alle gevallen om informatieoverdracht tussen twee partijen. Welke naam u kiest voor uw evenement is echter wel belangrijk voor het verwachtingspatroon van de genodigden. In dit artikel leg ik u graag de verschillen uit.

 

Wat is een seminar?

Een seminar staat in het teken van informatieoverdracht met een onafhankelijk karakter. De genodigden verwachten een breed aanbod aan informatie. Het liefst verzorgt door meerdere bedrijven. Bij een seminar gaat het om “leren en kennis verbreden” binnen een bepaald interesse- of vakgebied. De doelstelling van een seminar is vaak “de klant helpen bij het maken van een keuze door juiste en verdiepende informatie te geven”.

Komt een seminar ten goede aan de hele branche? Dat geeft u de mogelijkheid om meerdere bedrijven als participant te vragen. Ook kunt u hiermee nog eens de kosten delen. Voorbeelden hiervan zijn campagnes van Productschap Tuinbouw of Vlees.

 

Een seminar heeft een onafhankelijk karakter

Een seminar kan georganiseerd worden door één initiatiefnemer. Deelnemers verwachten echter wel dat het onderwerp vanaf meerdere kanten belicht wordt. Daarom dienen dus ook gastsprekers en andere bedrijven bij de organisatie betrokken te worden. Als u het seminar alleen organiseert zal de invulling niet als onafhankelijk worden gezien en krijgt u zeker minder bezoekers.

 

Wat is een congres?

Een congres is een informatieve bijeenkomst en staat in het teken van gezamenlijk overleg (tweerichtingsverkeer). Denk hierbij bijvoorbeeld aan een partijcongres van een politieke partij. De deelnemers gaan hierbij openlijk in discussie met de partijleiders.

 

Verschil congres en conferentie

Een synoniem voor het woord congres is conferentie. Ook in dit geval gaan deelnemers openlijk de discussie met elkaar aan en worden standpunten verdedigd. Het woord conferentie wordt eerder gebruikt voor een maatschappelijk of sociaal thema. Het woord congres wordt eerder gebruikt bij een zakelijk of wetenschappelijk thema.

 

Wat is een symposium?

Een symposium in een informatieve bijeenkomst met een wetenschappelijk karakter. Deelnemers komen hier expliciet naar toe om te leren en zich te verdiepen in bepaalde materie (eenrichtingsverkeer). Uiteraard is er meestal wel ruimte voor vraag en antwoord.

Klantendag organiseren

Ondanks dat online marketing een steeds groter belang inneemt in de marketingstrategie, blijft zaken doen mensenwerk. Social media is daar eigenlijk wel een heel goed voorbeeld van. Dit zijn digitale platforms maar wel met de wetenschap dat het door mensen gemaakt en gevoed is. Wij hechten als mens immers meer waarde aan de mening en visie van een persoon die we kennen (of denken te kennen).

Digitale marketing is niet beslissend of wij met een bedrijf al dan niet zaken willen doen. Ook wat anderen over uw bedrijf zeggen of bevestigen is de bepalende factor. Dus een relatie- of klantendag achterhaalt? Nee, zeker niet. Juist dat is het ideale moment om de menselijke kant van uw bedrijf te laten zien.

 

Inhoud klantendag

Het belangrijkste ingrediënt van een klantendag is natuurlijk de klant en uw medewerkers. U hoeft niet per definitie iets nieuws te presenteren om een reden te hebben voor de organisatie. Bovenal gaat het om de persoonlijke aandacht. Heeft u de mogelijkheid de bijeenkomst in eigen huis te organiseren? Dit heeft altijd de voorkeur want iedere klant of relatie vindt het leuk om ook een kijkje te mogen nemen in het bedrijf zelf.

 

Succes factor

Ook bij de organisatie van een klantendag geldt dat goede voorbereiding 90% van het succes is. Zorg voor een goede projectleider die de touwtjes stevig in handen heeft en de helikopter-view goed kan bewaren.  Een checklist waar u aan moet denken bij de organisatie kunt u hieronder downloaden.

>> Download: checklist klantendag

 

Themabenadering

Een relatiedag kunt u extra opvallend maken door te kiezen voor een themabenadering. Verpak de boodschap in een bijpassende thema en gegarandeerd dat de dag opvalt en ook herinneringswaardig blijft. Een themabenadering hoeft geen extra geld te kosten, het vraagt enkel een beetje creativiteit van uw projectgroep!

 

Klantenbinding

Waar u een klantendag voor organiseert is het creëren van een loyale klant, een klant die graag klant bij u blijft, niet alleen in goede maar ook in slechtere tijden.  Een klantendag is hier een onderdeel van. Lees meer over klantenbinding door een loyaliteitsprogramma.

Klantenbinding met loyaliteitsprogramma’s

Mensen zijn (gelukkig) geen machines of computers die keuzes maken door continue alle variabelen af te wegen. Wij maken keuzes op basis van intuïtie en reflexen en zelf passen wij ons gedrag aan indien dit consequenties heeft. De wereld is nu eenmaal ingericht op het principe van beloning en straf. Vraagt u zich af wat dit met klantenbinding te maken heeft? Nou veel, zo niet alles.

Een loyaliteitsprogramma werkt

Beloon klanten en ze blijven kopen. Niet alleen beloning in de vorm van waarde maar ook in de vorm van respect en erkenning. Bedenk dat een groot deel van uw omzet wordt gerealiseerd door een relatief klein aantal klanten. En bedenk nu waar een groot deel van uw marketingbudget aan op gaat… Juist, wordt het geen tijd uw trouwe klanten eens beter te belonen?

Preferred customers

Weten uw klanten wanneer ze uw beste klanten zijn? Op welke wijze laat u weten dat ze bijzonder voor u zijn? Informeer uw preferred customers eerder dan andere klanten over acties en kortingen, geef ze voorrang bij hun aankopen, geef ze voorwaarden die u andere klanten niet geeft.

Klantendag

Klantloyaliteit is de emotionele binding die iemand heeft met uw onderneming. In de meeste gevallen wordt dit bepaald door het aardig of niet aardig vinden van uw medewerkers en de basis daarvan is vertrouwen en respect. Loyaliteit ontstaat daarom niet van de één op de andere dag. Het is belangrijk klantloyaliteit op te bouwen, bijna overal zijn trouwe klanten goed voor tachtig tot negentig procent van de omzet. Klanten zullen het waarderen als u dankbaarheid en respect toont. Organiseer daarom eens een feest, borrel of klantendag. Niet met de bedoeling iets te verkopen maar om ze te bedanken!

Maak van uw klant een partner

Maak uw klant partner in plaats van doelgroep. In het kader van klantenbinding betekent dit de informatiebehoefte afstemmen op de klant. In plaats van reclamemateriaal ook waardevolle informatie toesturen die helpt bij hun aankopen of het wederverkopen. Het houdt niet op bij verkoop, ook een after sales programma is belangrijk om de klant ambassadeur te maken. (En voor de duidelijkheid, dit is iets anders dan het vragen om een review na de aankoop!)

Kortingen en spaaracties

Kortingen en spaaracties werken prima als loyaliteitsprogramma. Kortingen zijn gericht om de sales op korte termijn te stimuleren terwijl spaaracties herhalingsaankopen stimuleert. Hier zijn veel vormen en uitvoeringen van te bedenken.