Seminar en congres

Informatie over het organiseren van bijeenkomst

Een seminar staat in het teken van informatieoverdracht met een onafhankelijk karakter. Een bedrijf kan initiatiefnemer zijn in het organiseren van een seminar. Deelnemers verwachten wel een breed informatief aanbod, het liefst verzorgt door meerdere partijen. Het gaat immers om “leren en verbreden” binnen een bepaald interessegebied. De doelstelling van een seminar is vaak “de klant helpen bij het maken van de keuze door juiste en verdiepende informatie te geven”.

Komt een seminar ten goede aan de hele branche?  Dat biedt mogelijkheid om meerdere bedrijven als participant te vragen. Ook kunt u hiermee nog eens de kosten delen. Voorbeelden zijn campagnes van Productschap Tuinbouw of Vlees. In dit geval adviseer ik de organisatie van het seminar of congres uit te besteden aan een goede projectcoördinator. Het is namelijk best een hele klus om dit naast je werk te doen. (Ik doe het wel namens de Tuinprofessionals, maar het is niet altijd makkelijk te combineren. En ook al organiseer je dit gezamenlijk, in de praktijk zijn er toch meestal maar één of twee kartrekkers.)

Het organiseren van een seminar uitbesteden

Een seminar kan georganiseerd worden door één initiatiefnemer. Deelnemers verwachten echter wel dat het onderwerp vanaf meerdere kanten belicht wordt. Hiervoor dienen dus ook gastsprekers en andere bedrijven uitgenodigd te worden. Naast dat in de organisatie ongemerkt veel tijd gaat zitten, is het voor zowel de genodigden als bedrijven prettig als de organisatie in handen is van een onafhankelijk persoon. Als uw marketing manager het seminar organiseert zal de invulling toch eerder beïnvloed worden.

Succesfactor

De voorbereiding van het seminar is 90% van het succes dus een goede projectleider is noodzakelijk. Een seminar is vaak een samenwerking tussen meerdere bedrijven. Een onafhankelijke projectleider werkt in dit soort samenwerkingsverbanden het prettigst. Hierbij ligt de kennis en verantwoordelijk niet bij één van de bedrijven en dat waarborgt onafhankelijkheid.


Het verschil tussen typen bijeenkomsten

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een seminar, congres, symposium of workshop? Eigenlijk zijn de verschillen niet zo heel groot, het gaat in alle gevallen om informatieoverdracht tussen twee partijen. Welke naam u kiest voor uw evenement is wel belangrijk voor het verwachtingspatroon van de genodigden.

Congres

Een congres is  een informatieve bijeenkomst en staat in het teken van gezamenlijk overleg (tweerichtingsverkeer). Denk hierbij bijvoorbeeld aan een partijcongres van een politieke partij. De deelnemers gaan hierbij openlijk in discussie met de partijleiders.

Seminar

Een seminar in een informatieve bijeenkomst met een praktisch karakter. Deelnemers komen hier naar toe om meer te horen en te leren over een specifiek onderwerp, belicht vanuit meerdere invalshoeken. Een seminar moet ‘onafhankelijkheid’ uitstralen en geen opzichtig commercieel karakter hebben.

Symposium

Een symposium in een informatieve bijeenkomst met een wetenschappelijk karakter. Deelnemers komen hier expliciet naar toe om te leren en zich te verdiepen in bepaalde materie (eenrichtingsverkeer). Uiteraard is er meestal wel ruimte voor vraag & antwoord.